Terug naar het overzicht

Naam: Ada
Mijn wens

Mijn wens is om initiatiefnemer en leider te zijn van een groep professionals die in een gelijkwaardig netwerk of organisatie bezig zijn met Bewust Zijn in Business. bijeenkomsten, workshops en leiderschapstrajecten ontwikkelen en uitvoeren op het snijdvlak van spiritualiteit en zakelijkheid ten behoeve van authentiek, geintegreerd en duurzaam leiderschap voor de wereld. En dat op (een) prachtige lokatie(s) in de buurt van mijn woonplaats.
Naam: Gerda Maria
Datum: 5 oktober, 20u47
Reactie: Lieve Ada,

En stel nu eens dat jij al die tijd dat jij je bewust bent van jezelf reeds dé ultieme initiatiefnemer én leider bent van jouw eigen specifieke Leefwereld?

En stel dan bijgevolg dat het resultaat van jouw 'onbewust' leiderschap datgene is wat jij thans nog eens op andere wijze wil gaan leiden of dirigeren.
Met andere woorden, stel dat jouw huidige leefwereld het exacte gevolg is van jouw onbewuste leiderschap tot nu toe?!

Stel dat het klopt (en vanuit herhaalde ervaring geloof ik dat het klopt) dat wij via gedachten, woorden, daden en de daaraan gekoppelde intenties constant wijzigingen aanbrengen in de Universele transformatie-codes ter verwezenlijking en/of materialisering van onze meest doorslaggevende persoonlijke visie.

Zou het dan niet veel eenvoudiger zijn om jouw huidige visie op jouw bewust en onbewust leiderschap onder de loep te nemen?

Met andere woorden, volgens mij heeft de wereld genoeg aan één Universele Leider (= het Universeel win-win-centrum dat velen God noemen) en als we de basiswetten of oerwetten van die ene leider volgen dan manifesteren/profileren we onszelf automatisch als een win-win-gids of win-win-begeleider die spontaan gevolgd wordt en wiens win-win-gedrag spontaan gekopieerd wordt door anderen.

In deze context en/of vanuit deze win-win-invalshoek bekeken herschikt alles wat zich thans uit-de-context-getrokken weerspiegelt, zich automatisch tot het perfecte win-win-plaatje van eenieders dromen.

In die zin ga ik er van uit dat het perfecte leiderschap zich binnen in onszelf afspeelt en pas in werkelijkheid tot stand kan komen van zodra wij in staat zijn om in élk facet van de schepping de 100% Gelijke Waarde te herkennen en zodoende ook het perfecte leiderschap van eender wie of wat te erkennen of aanvaarden.

Met andere woorden, zonder erkenning of aanvaarding van die 100% Gelijkwaardigheid van élk facet van “Het Leven” (= onbetwist unaniem gedeeld leiderschap) zullen wij bij onze fysieke pogingen tot solo-leiderschap steevast in het straatje van lijden terecht komen omdat vroeg of laat élk bewustzijnswezen onder fysiek solo-leiderschap zich van de eigen gelijkwaardige leiderschapskwaliteiten bewust zal worden en als het 100% Gelijkwaardighidspincipe niet bewust erkend én gewaardeerd wordt dan activeer je bij x-aantal anderen onvermijdelijk het soort weerstand dat tot ongenoegen en lijden aanzet.

Echter...

soms móeten wij deze win-win-visie eerst geweld aandoen om al doende de essentie ervan te bevatten én te respecteren in gedachte, woord en daad.
“Het Leven” is nu eenmaal een win-win-experiment waarin men bepaalde zaken enkel kan bevatten via x-aantal herhaalde fysieke experimenten.

Bij deze wens ik jou dan ook héél véél succes tijdens het in kaart brengen van jouw duurzaam leidrschaps-traject.
Mogen ook jouw wensen/dromen weldra op wonderlijke wijze tot leven komen.

Bedankt om jouw ambitieuze wens via deze weg met ons te delen.
Je hebt me vol bewondering, verwondering... en dus Glimlachend laten wegdromen waardoor ik makkelijker de voor mij bruikbare inzichten kon filteren.
Eindeloze Dank daarvoor ;-)

Liefs, Succes en Mega Big Smile van me

Gerda Maria
www.oriconet.com
Naam: Ada
Datum: 6 oktober, 12u01
Reactie: Dank je wel! Gerda Maria, voor je wijze veelomvattende reactie. Ik geloof dat ik iets begrijp van wat je schrijft. Het punt is geloof ik niet zozeer dat ik moet leiden, maar vooral dat ik weet dat ik nu niet moet volgen maar initiëren... vanuit mijzelf... leidend tot leiderschap op gelijkwaardig nivo... en daar zit ie... contradictie of paradox?
Naam: Gerda Maria
Datum: 10 oktober, 13u15
Reactie: Lieve Ada,

Prachtig hoe je dat aanvullend hebt verwoord.
Heerlijk ook....
dat óók jij die innerlijke kracht voelt opborrelen waardoor je het gevoel van 'moeten' volgen in vraag stelt want dát is een wonderlijk en soms haast onbeschrijflijk proces.

Ik ben benieuwd wat dit op termijn nog gaat teweeg brengen bij jou.

Mij heeft het enerzijds tot inspirerend enthousiasme en anderzijds tot nederigheid 'gedwongen' waardoor ik steeds vaker het gevoel heb dat ik enkel mezelf dien te coachen en te leiden langs wegen waar anderen vaak geen oog of interesse voor hebben omdat ze op dat moment blijkbaar specifiek voor mij zijn bestemd.

Ik vertrouw er steeds vaker en intenser op dat anderen automatisch mee geleid worden in verhouding tot mijn eigen vertrouwen in onze win-win-bron die vele namen kent maar in essentie dezelfde mogelijkheden biedt aan élk facet van diens schepping.

Van zodra ik te lang of te intens afwijk van mijn vertrouwen in onze gezamenlijke win-win-bron ga ook ik tekenen van fysiek leiderschap (= onvermijdelijk win-win-actie onder voorwaarden en dus geen zuivere win-win-actie) vertonen en vroeg of laat komt het dan onvermijdelijk tot een conflict. Vandaar mijn mening dat er maar één algemene leider kan zijn aan wiens Universele win-win-normen wij vroeg of laat allemaal 'moeten' en ook willen gehoorzamen omdat niets anders ons een dermate algemeen gevoel van tevredenheid en bevrijding verschaft.

Maar nogmaals, élke actie is een perfecte en/of noodzakelijke actie omdat élke actie een noodzakelijk, bruikbaar én specifiek/uniek inzicht met zich meebrengt dat door geen enkele andere actie nog door woorden kan bemachtigd of overgedragen worden.

Ik krijg een heel warm gevoel als ik jouw woorden lees en herlees.
Volgens mij ben jij klaar om de wereld te verblijden met jouw unieke talenten.
Bij deze stuur ik jou mijn meest oprechte doe-kracht-intenties opdat jouw vermogens tot concretiseren van jouw wens op volle toeren mogen blijven draaien want...
de wereld is ook klaar voor jou en jouw initiatieven ;-)

Nogmaals Dank om zoveel onzichtbaar, doch voor mij duidelijk waarneembaar, Vermogen ter Inspiratie, Motivatie & Vreugde aan jouw online woorden te koppelen.

Moge deze Feel Good & Doe-Kracht-Vibes in onmeetbare hoeveelheden en op het voor jou gepast aanvoelend moment, bij jou terechtkomen.

Ik wens ook jou vanuit het diepste van mijn Liefdevolle zijn:

Succes x 2 tot in het Oneindige!!!Liefs en Mega Big Smile van me

Gerda Maria
Naam: Gerda Maria
Datum: 11 oktober, 14u07
Reactie: ...

Oeps!

nog = noch

in de paragraaf die begint met:
"Maar nogmaals...
.... dat door geen enkele andere actie noch door woorden kan bemachtigd of overgedragen worden.

Misschien had jij er ook al overgelezen maar bij het herlezen 'dwong' het plots wakkere taal-perfectionistje in mij om deze correctie toe te voegen.
Voila ik heb mijn innerlijk stemmetje gevolgd...
nu heb ik volgens mij extra relax-time verdiend ;-)
dit wordt ingegeven door dat luiwammes-affectionistje in mij - hahaha

Liefs, Succes en zoals steeds een Mega Big Smile van me

Gerda Maria
Naam: Els
Datum: 24 november, 19u19
Reactie: Lieve Ada,

Het zou inderdaad ongelooflijk fijn zijn dat al wat borrelt en leeft in onze bewustwording stilaan ook de top kan bereiken. In ieder geval weet ik zeker dat dit ook zal lukken. Want als het water kookt stijgt de waterdamp en zolang we het vuur aangewakkerd houden en blijven drinken,... dan blijft het water stromen, condenseren, vibreren, golven, ... dan komen we steeds intenser, dieper energetisch met elkaar in contact en sijpelt dit levensvocht tot diep in onze wortels. Dan dragen we elkaar ook op handen. Aldus ook ik por je 'stout'moedig, waarmee ik 'dapper' bedoel want graag buig ook ik woorden, gebruiken, terug om naar hun oorspronkelijkheid opdat ze terug gezuiverd kunnen worden en onze energiebanen terug kunnen vinden, en dus moedig ik je aan. Neem plaats achter je schrijftafel en voel je geruggesteund en diep je voordrachten uit zodat alle zaadjes, elke kiem je liefdevolle intenties voelen en wilskrachtig op zullen rijzen in deze wonderlijke duurzame wereld.

Liefs,
Els

Reageren

Mijn naam *:
Mijn e-mail adres *:
Reactie:

Wij houden u graag in de toekomst op de hoogte. Indien u dit niet wilt, kunt u dit hier onder aangeven.

TOP

Welcome to the wishbook

What is your dream? Be as specific and detailed as possible. You get exactly what you wish for. Describe it as precisely as you can.

Congratulations! You've now put your dream into words. Words have creative power. It has been written that 'in the beginning was the word'. The creative process has now begun. The seed has been sown, the seed that you will nurture until it grows into a powerful tree of life.

Now say your wish out loud. Just to yourself at first. Then to those closest to you. Then to other people you meet. Then let the world know and publish it in the Wishbook. Let other people react on your wish, let them inspire you. You can also give them feedback, and inspire them.

Meet the other participants. You'll find them in the alphabetic namelist.

You can also chat with other participants. Find friends and fellow travelers.

Delen: