Terug naar het overzicht

Martine Naam: Martine
Plaats: Scharendijke
Leeftijd: 36
Mijn wens

Ik leef van mijn liefde voor planten en het geld stroomt moeiteloos op m'n bankrekening en in m'n portemonnee. Ik geef boek 'Plantenliefde' uit en het is een bestseller en is vertaald in vele landen. Ik geef boek 'Vlindertuin' uit en verkoopt heel goed. Een bestseller. Ik geef boek 'Plantverhalen'uit en het is een bestseller. Het geld stroomt moeiteloos op m'n bankrekening.
De workshops en activiteiten die ik in de tuin van Plantenliefde geef, zijn een groot succes. De deelnemers gaan blij weer naar huis, nadat ze vol enthousiasme mijn workshop hebben gevolgd. Ik ben zelf ook blij en het lukt. Het geld stroomt moeiteloos op m'n bankrekening en in m'n portemonnee.
De tuin van Plantenliefde is realiteit en net zo mooi of mooier als op mijn tekening van de tuin van Plantenliefde. De planten zijn gelukkig en staan er gezond en prachtig bij. Van het geld dat op m'n bankrekening staat, onderhoud ik moeiteloos de tuin. Ik ben iedere dag, ieder moment blij, tevreden en gelukkig.
Ik presenteer een televisieprogramma over de planten en hun toepassing waar ik veel over weet. Deze werkzaamheden passen uitstekend in m'n week en ik doe wat ik leuk vind.
Ik geef gastlessen en lezingen, omdat mensen mij hiervoor hebben gevraagd en me er rijkelijk geld voor geven. Het geld stroomt moeiteloos op m'n bankrekening.
In november, januari en februari ben ik in het buitenland en geniet ik met lieve mensen, waar ik me op m'n gemak bij voel, van de mooie natuur en het heerlijke weer. Ik ben regelmatig met m'n moeder op vakantie in het buitenland, waar we samen genieten van de mooie natuur en het heerlijke weer.
Ik heb altijd ruim voldoende geld op m'n bankrekening en in m'n portemonnee om al m'n rekeningen te betalen en alles te doen en te kopen wat ik wil en leuk vind, nu en altijd.
Commentaar

Ik heb alles zo concreet mogelijk uitgeschreven van wat ik wil in mijn leven, zodat ik anderen met mijn liefde voor Planten kan laten zien hoe mooi de natuur, onze aarde is en dat alles er mag zijn. Ik wil voldoende geld hebben om me vrij te voelen en om alles te kunnen laten stromen ook voor anderen.
Naam: Gerda Maria
Datum: 20 december, 10u23
Reactie: Lieve Martine,

Jouw wens is klaar en duidelijk voor mij ;-)
Bepaalde facetten sluiten aan bij mijn eigen wensen van nu, vroeger en straks.
Ik ben één van de vele levende bewijzen dat Alle wensen ooit als werkelijk ervaren worden door elk van ons.
Dus ook jouw wens gaat ook voor jou op een dag nog mooier in vervulling dan je nu voor mogelijk acht.

Ik geef jou (en alle anderen die dit lezen ook uiteraard) een paar Gouden tips mee om jouw/jullie kansen op ultieme wensrealisatie te versnellen en te bestendigen.

Zoals ik steeds vaker en steeds intenser ervaar, volstaat het om vanuit het diepst van ons hart en ziel zuivere Liefde te sturen naar élk facet van de Schepping.
Sinds ik dat doe heb ik op élk levensvlak een stroom van gewenste overvloed geactiveerd, dus zowel op emotioneel, mentaal als fysiek vlak.
Dus ook op relationeel vlak, dus ook op vlak van gezondheid, dus ook op sociaal vlak, dus ook op financieel vlak enz.

Uiteraard heb ik ook bewust en onbewust naar extra financiële middelen gevraagd.
Doch die zijn er pas gekomen toen ik me op het randje van bankroet toch nog vanuit het diepst van mijn hart en ziel zuivere Liefde kon sturen naar élk facet van de schepping.
Of anders verwoord, die financiële overvloed is er pas gekomen toen ik op de rand van financieel bankroet toch nog het Allerbeste kon wensen voor anderen en tegelijk onnoemelijk Dankbaar kon zijn voor Alle kansen en herkansingen waar ik ooit mocht op rekenen.
Of nog anders gezegd, ik ben op de rand van financieel bankroet trouw gebleven aan alles wat ik ooit aan anderen heb aangeraden. Ik ben diep van binnen gaan kijken waar ik zelf het soort blokkades (onzichtbare weerstand) opwierp die mij weerhielden om op élk vlak overvloed te ervaren.

En weet je, elke innerlijke weerstand heb ik weg gewerkt door er Bewust zuivere Liefde naartoe te sturen. Onder zuivere Liefde versta ik fenomenen als Dankbaarheid, Geduld, Vertrouwen, Aanvaarding, Glimlachen, Hulpvaardigheid, Respect, Verwondering, Bewondering, Interesse, Tevredenheid enz. En dit alles zonder één enkele voorwaarde te stellen aan de ander.

Met andere woorden,
het volstaat om zuivere Liefde te sturen naar élk facet van de Schepping om ook optimale medewerking te verkrijgen van élk facet van de Schepping.

Vermits ik er meer dan ooit in Geloof en op Vertrouw dat élke intentie (zowel de bewuste als onbewuste) geregistreerd wordt door élk facet van de schepping.
En vermits ik er in Geloof en op Vertrouw dat élk facet van de schepping over een automatische synergetische boemerang capaciteit beschikt, Vertrouw ik er ook op en Geloof ik er ook in dat élk van ons exact datgene voorgeschoteld krijgt wat wij zelf met onze bewuste of onbewuste intenties geactiveerd hebben.

Met synergetisch boemerang effect bedoel ik enerzijds dat alles, in één of andere vorm, automatisch naar ons terugkeert zoals bij een boemerang en dat de totaliteit (= de som) van het terug kerende qua omvang en intensiteit toegenomen is ten opzichte van de kwantiteit en kwaliteit van de deelfacetten die wij ooit hebben uitgestuurd.

Deze synergetische boemerang wet werkt zowel op vlak van hetgeen wij als negatief of ongewenst omschrijven als op vlak van hetgeen we als positief of gewenst omschrijven.

De mate waarin we bewust of onbewust oordelen of veroordelen is dus mede bepalend voor het al dan niet optimale hulp ervaren vanuit het verdomd intelligent plasmaveld dat wij Universum of “Het Leven” noemen ;-)

Élke ervaring is een noodzakelijke ervaring in ons aller bewustwordingsproces.
Na x-aantal noodzakelijke en/of onvermijdelijke ervaringen komen we allemaal tot een zelfde soort conclusie.
De wereld zoals wij die ervaren is een perfecte reflectie van onze eigen bewuste of onbewuste reacties op hetgeen wij zowel binnen als buiten onszelf ervaren.

De aard van onze intenties die we aan deze reacties verbinden is doorslaggevend voor de aard en de intenties van hetgeen we opnieuw mogen/moeten/zullen beleven of herbeleven.

Omdat elk van ons anders reageert op eenzelfde beeld, geur, kleur, temperatuur of andere ervaring zal ook elk van ons een andere leefwereld te zien en te ervaren krijgen.

Laat jouw Liefde voor Planten dus zegevieren boven jouw wens om een vette bankrekening te hebben en je zal onnoemelijk veel Vreugde ervaren aan jouw experimentele Aardreis!
Wie Vreugde beleeft die Lacht en wie Lacht die activeert het soort hormonen die onze meest ultieme wensen snel en efficiënt transformeren tot hetgeen wij als onbeschrijflijk wonderlijke werkelijkheid ervaren.
Hierdoor zet je onbewust en automatisch ook de financiële hemelsluizen open.

Wie vaak Glimlacht krijgt een ongelooflijk overzicht van het Wereld Wijze Web en put daaruit de meest efficiënte inzichten ter realisatie van de eigen ultieme droom!
Zo simpel kan het zijn, zo simpel werkt het voor mij en vele anderen, zo simpel wens ik het jou en vele anderen ook toe lieve Martine.

Bedankt om (wellicht onbewust?) zoveel bruikbare inzichten aan jouw wens te koppelen.
Moge ook jij weldra in de tastbare Wondere Wereld van Glimlach Energie en Constructieve Gedachte verzeild geraken want het is er verdomd aangenaam vertoeven, dat kan ik jou bevestigen ;-)
Mogen ook jouw ultieme dromen weldra op de meest wonderlijke wijze tot leven komen!
Het is ook jou vanuit het diepst van mijn hart en ziel gegund!!!

Liefs, Succes en Mega Big Smile van me

Gerda Maria
www.oriconet.com
Naam: Els
Datum: 25 december, 07u40
Reactie: Lieve Martine,

Prachtig vind ik de wijze waardoor je droom zich vervormd heeft! Zelf put ik er veel energie uit. De wijze waarop je droomwenst is een voorbeeld voor me. Een voorbeeld naar mogelijkheden, kansen en ik geloof het ook! Ik geloof dat het kan! Dank je wel Martine! En dank je wel Gerda Maria voor de gouden tips waar ik me zeker ook verder in zal verdiepen zodat deze ook waarheid voor me worden, geïntegreerd worden in mijn bestaan. Ik zie de bestsellers van Martine zo al voor me in mijn boekenkast staan en schrijf me in voor de workshops om dartel mee rond te kunnen fladderen in de tuin van plantenliefde. De tuin en de vlinder als metafoor ook voor het zuivere transformatieproces en we lachen naar elkaar en we bewonderen het resultaat van dit leven en zien dat het goddelijk goed is.

Liefs,
Els

Reageren

Mijn naam *:
Mijn e-mail adres *:
Reactie:

Wij houden u graag in de toekomst op de hoogte. Indien u dit niet wilt, kunt u dit hier onder aangeven.

TOP

Welcome to the wishbook

What is your dream? Be as specific and detailed as possible. You get exactly what you wish for. Describe it as precisely as you can.

Congratulations! You've now put your dream into words. Words have creative power. It has been written that 'in the beginning was the word'. The creative process has now begun. The seed has been sown, the seed that you will nurture until it grows into a powerful tree of life.

Now say your wish out loud. Just to yourself at first. Then to those closest to you. Then to other people you meet. Then let the world know and publish it in the Wishbook. Let other people react on your wish, let them inspire you. You can also give them feedback, and inspire them.

Meet the other participants. You'll find them in the alphabetic namelist.

You can also chat with other participants. Find friends and fellow travelers.

Delen: