Terug naar het overzicht

Naam: klaartje
Plaats: Mechelen
Leeftijd: 47
Mijn wens

Mijn wens is het om het verleden los te laten en vanuit die ruimte die zo ontstaat mijn zielepartner te ontmoeten.
Naam: Gerda Maria
Datum: 15 november, 20u35
Reactie: Lieve 'Klaartje'

Hopelijk heeft het opschrijven van jouw wens reeds wat klaarte gebracht in jouw Gedachte-ruimte.

Vanaf nu zal ook jij steeds bewuster omgaan met de signalen op jouw levenspad.
Elk signaal is een goed signaal, ook al (h)erkennen we het niet op elk moment als dusdanig, toch zal elk signaal 'ooit' een NOODZAKELIJK en/of Nuttig signaal blijken te zijn.

Ik noem die signalen Wek-signalen omdat ik er, net als vele anderen, van uitga dat wij ons in een levensechte droomfase bevinden.
Grappig dat ik vanochtend 'toevallig' naar een lied van Neil Diamond luisterde waarin hij zingt 'Dear Father we dream we dream while we wake, While we wake'
Hier is de link als je het lied graag beluistert:
http://www.youtube.com/watch?v=8clrOQ_6QKE

... met andere woorden, als we wakker zijn dan slapen we in wezen nog.
Daar geloof ik werkelijk in, dat ervaar ik steeds intenser sinds ik me bewuster Glimlachend focus op een ruimere context waarbinnen ons leven zich afspeelt.

Dit klinkt wellicht gek in de oren maar laat mijn woorden voor wat ze zijn als je ze nu nog niet zou kunnen bevatten en/of nu nog niet comfortabel kan plaatsen in jouw systeem.
Jouw systeem (= ons aller universeel interactiesysteem dat velen God noemen) lost alles 'automatisch' voor ons op.
Hoe meer we daarop durven te Vertrouwen des te sneller laten we het 'onbegrepene' uit het verleden los en des te sneller vallen al die puzzelstukjes in elkaar waardoor er 'plots' heel veel duidelijk wordt.

De meest eenvoudige manier om het verleden in die mate los te laten dat het jou niet meer belemmert om vrolijk door het leven te gaan is zelf jouw vrolijkheid via een stralende Glimlach de ruimte insturen.
Jij krijgt dit niet 'toevallig' op dit moment te lezen.
Niemand ervaart wat dan ook 'zomaar' want alles heeft een exacte reden binnen een Perfect verlopende Universele Planning.

Glimlachen is een Universeel (h)erkend communicatiemiddel en de impact ervan reikt verder dan velen op dit moment beseffen.
Glimlachen stelt ons in staat om signalen in een ruimere context te plaatsen waardoor onbegrepen zaken uit ons verleden 'plots' duidelijk en aanvaardbaar worden.
Glimlachen doet ons bevattingsvermogen op de zogenaamde 'hoge' frequentie en/of de frequentie van het Globaal bewustzijn vibreren.
Hierdoor versnellen we het transformatieproces (het proces van ons steeds weer bewust worden van Wie & Wat we al allemaal geweest zijn, nog steeds zijn en nog zullen zijn) waar elk van ons op eigen wijze door 'moet' omdat het nu eenmaal zo voorzien en/of voorbestemd is.

We zijn allemaal geprogrammeerd om te ervaren wat we ervaren, om te doen wat we doen.
Alles & Iedereen ervaart en/of doet dus exact datgene wat mede door onszelf in het Perfect Ko(s)misch Plan voorzien werd.

Niks van aan trekken als je af en toe niet goed meer begrijpt waar het allemaal om draait.
Gewoon genieten en ontspannen met een stralende Glimlach want wat komen moet komt toch en elk van ons zal alles perfect begrijpen op het moment dat het 'nodig' is.

Jijzelf en niemand anders 'weet' wanneer iets bij jouw groei past of niet.
Jouw persoonlijke systeem (ego) pikt uit alles wat op jouw pad komt datgene uit waarmee het iets denkt te kunnen aanvangen.

Ook al lijkt het er vaak op dat we niet goed bezig zijn, we zijn absoluut super goed bezig.
Ook al lijkt het er vaak op dat we 'ooit' dingen ervaren hebben die ons niet ten goede zijn gekomen, op termijn zal blijken dat wat we toen niet als 'positief' en/of nuttig hebben ervaren wel degelijk een positieve bijdrage aan ons uiteindelijke 'healings-proces' heeft geleverd.
Alles maar dan ook alles zal op termijn een positieve en/of NOODZAKELIJKE schakel in het geheel blijken te zijn.
Ja zelfs de manifestaties van vermeende moordenaars, dieven, pedofielen of verkrachters zullen op termijn door elk van ons als NOODZAKELIJKE Wek-signalen (h)erkend worden.
Wij hebben, zonder enige uitzondering, al die manifestaties reeds vertolkt en/of gestalte gegeven en hoe graag we onszelf ook willen overtuigen van het tegendeel, we zullen als het ware 'gedwongen' worden om dit te Aanvaarden als een deel van een nog 'onbegrepen' Totale waarheid.

We nemen met onze 5 zintuigen 'slechts' uit de context getrokken fragmenten waar.
Hierdoor 'lijkt' het er op dat de ene het beter doet dan de andere.
Gelukkig niet dus.


***

Ik schreef onlangs het volgende citaat.45 op mijn website bij de rubriek 'Citaten zonder Graten':

“Back-Stage (achter de schermen van de Dood) zal blijken dat we al die tijd als Evenwaardige TOP-acteurs tegenover elkaar hebben gestaan en dat we dat steeds opnieuw zullen doen.

G. Maria .X - 10 november 2010

***


Lieve 'Klaartje'

Als je meer klaarheid wenst in jouw leven ga dan met die stralende Glimlach van jou aan de slag.
Zoek andere Glimlachers op en ook jij zal ervaren wat niet altijd met woorden valt te verklaren.

Op zondag 12 december aanstaande is er weer Glimlach-Klas in (jouw buurt?) Mechelen.
Algemeen gaat het om 'Glimlach-f-Luisteren – Hoe doe je dat?'
Eén van de klassieke onderdelen is bijvoorbeeld 'Her-ontdek de Konijnen op Pluto'
Het gaat vooral om de ERVARING van het samen Glimlachend Aanvaarden van Alles wat is zoals het is.
De reacties na zo'n sessie zijn tot nu toe onverdeeld positief geweest... het 'doet' iets met de mensen waardoor ze zich 'plots' beter voelen en daar gaat het volgens mij toch om hé, elkaar op eenvoudige wijze door de valkuilen van 'Het Leven' loodsen.
Meer info over het Glimlach-f-Luisteren kan je vinden op de FLASH-pagina van de hieronder opgegeven website.
Het is ook de bedoeling dat we in Mechelen een lezing organiseren met Geert Kimpen.
Je merkt het , Mechelen 'Jouw Stad om te Zoenen' bruist van... ja van wat eigenlijk? Hahaha

Via deze weg wil ik jou hoe dan ook hartelijk danken voor het plaatsen van jouw wens omdat die mij weer heel wat bruikbaars in herinnering heeft gebracht.

Oh ja, en wat als alles je teveel wordt en je 'kan' niet Glimlachen?
Ween dan, of maak je desnoods boos... je zal merken dat het nadien steeds weer mogelijk is om te Glimlachen en dat de impact van de Glimlach na het 'onweer' voor een nog intenser vreugde-gevoel zorgt dan ooit tevoren.

Liefs en Big Big Smile van me

Gerda Maria Hendrickx
Glimlach-f-Luisteraar
www.oriconet.com
Naam: Ilona gerrits
Datum: 2 december, 09u57
Reactie: Wie een zielsverwant wenst, kan er een krijgen! Mij is het ook gelukt! In de tussentijd: Doe fijne, echte,mooie dingen voor jezelf en de mensen om je heen!

Reageren

Mijn naam *:
Mijn e-mail adres *:
Reactie:

Wij houden u graag in de toekomst op de hoogte. Indien u dit niet wilt, kunt u dit hier onder aangeven.

TOP

Welcome to the wishbook

What is your dream? Be as specific and detailed as possible. You get exactly what you wish for. Describe it as precisely as you can.

Congratulations! You've now put your dream into words. Words have creative power. It has been written that 'in the beginning was the word'. The creative process has now begun. The seed has been sown, the seed that you will nurture until it grows into a powerful tree of life.

Now say your wish out loud. Just to yourself at first. Then to those closest to you. Then to other people you meet. Then let the world know and publish it in the Wishbook. Let other people react on your wish, let them inspire you. You can also give them feedback, and inspire them.

Meet the other participants. You'll find them in the alphabetic namelist.

You can also chat with other participants. Find friends and fellow travelers.

Delen: