De Kabbalist: van A tot Z

Hollywood kan de trompetten alvast klaarleggen; scénes als deze zijn geschreven voor de film
– De Volkskrant

Een bijzonder clevere kruising tussen De Da Vinci Code, De Alchemist en Indiana Jones. Kimpen heeft heel goed begrepen dat je wijsheid moet combineren met alledaagsheid om je lezers in de ban te houden.
– De Standaard

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Israel

Betekent ‘hij die met God worstelt’. Deze naam gaf God aan Jacob nadat hij met de engel had gevochten.
Zie ook: Jacob.

 

 

 

 

Islam

Het woord Islam betekent overgave. Een aanhanger van de Islam geeft zich over aan Allah ’s wil. Het heilige boek van de Islam is de Koran, een tekst die door de aarstengel Gabriel aan Mohammed werd doorgegeven. De Islam ontstond in de 7de eeuw.
Zie ook: Mohammed, Koran en Moslim.

 

 

Itschak Luria

Dit personage is geïnspireerd op Yitzhak ben Solomon Ashkenazi Luria. Hij wordt ook Ari genoemd, of Arizal, de leeuw wiens herinnering gezegend is. Itschak werd geboren in Jeruzalem in 1534. Zijn vader stierf toen hij zeven jaar was en hij ging samen met zijn moeder bij zijn rijke oom Mordechai Francis wonen in Cairo. Deze oom zorgde dat hij les kreeg van de beste leraren, onder meer van Zimra. Al snel bleek zijn bijzondere aanleg.
Op zijn vijftiende trouwde hij met zijn nichtje. Dankzij zijn rijke oom hoefde hij niet te werken en kon hij zijn studie verder zetten. Op zijn tweeëntwintigste kwam hij in aanraking met de Zohar. Gedurende zeven jaar sloot hij zichzelf op in een huisje op de Nijl. Hij bezocht zijn familie alleen op Sjabbat en sprak toen nauwelijks een woord. Zijn schoonvader zorgde ervoor dat er bedienden eten naar hem brachten, zodat hij zich alleen aan zijn studie kon wijden. Ook met deze bedienden sprak hij niet. Hij beweerde dat hij gedurende die vrijwillige ballingschap les kreeg van de profeet Elias en andere beroemde leraren in zijn dromen.
Elias spoorde hem aan om naar Tsfat te gaan om Chaim Vital te ontmoeten. In 1569 trok hij naar Palestina en verbleef eerst enige tijd in Jeruzalem maar daar kende hij weinig succes. Later verhuisde hij naar Tsfat waar zijn ster snel rees. Cordovero was de eerste die zijn uitzonderlijke kennis erkende. Toen hij na Cordovero’s dood les ging geven, probeerde Zimra hem dit te verbieden maar Itschak ging de discussie niet aan met hem. Hij werd ook bekritiseerd door andere oud leerlingen van Cordovero. Ook Chaim Vital zag weinig in deze onbekende immigrant en weigerde lange tijd hem te ontmoeten.  Chaim gaf zijn weerstand op toen Itschak hem een passage uit de Zohar kon uitleggen, waar hij zelf niet uitkwam.
Luria had twee groepen leerlingen; beginnelingen, die hij de basisprincipes uitlegde en geïnitieerden die zijn geheime leringen ontvingen. Zijn bekendste leerling was Chaim Vital. Itschak schreef zelf, op twee gedichten na, bijna niets. Chaim Vital was uitverkoren zijn leer op te schrijven. Zij bezochten samen vaak de begraafplaatsen van beroemde rabbijnen, zoals Sjimon bar Jochaj. Op Sjabbat kleedde Luria zich in het vierdelige wit wat verwees naar de onuitspreekbare naam van God. Op het veld waar hij op vrijdagavond met zijn leerlingen naar toe trok om de Sjabbat te verwelkomen, staat nu de Ari synagoog. Itschak Luria beïnvloedde met zijn denkbeelden en inzichten alle generaties Joden die na hem kwamen. Ook vele gebruiken van Itschak, zoals het zichzelf kleden in het wit op Sjabbat, werden overgenomen.
Chaim Vital schreef in zijn inleiding van Shaar Hahakdmot: "De Ari stroomde over van de Torah. Daarnaast was hij ook een uitmuntende kenner van alle andere heilige werken zoals de Tenach, de Misjna en de Talmoed. Hij was een kenner van de taal van de bomen, de taal van de vogels en de taal van de engelen. Hij kon gezichten lezen zoals in de Zohar beschreven. Hij kon alles zien wat iemand ooit had gedaan en zou doen in de toekomst. Hij kon gedachten lezen, vaak nog voor de gedachte in het hoofd van de ander kwam. Hij wist de toekomstige gebeurtenissen en was zich bewust van alles wat op aarde gebeurde en wat beslist werd in de hemel. Hij kende de mysteries van reïncarnatie. Hij wist wie al eerder geboren was en wie hier voor het eerst was. Al deze dingen aanschouwden wij met onze eigen ogen. Het is niet dat we dit van anderen hoorden. Het waren wonderlijke zaken die niemand meer op aarde gezien had, sinds Sjimon bar Jochaj. Dit alles had niets met magie te maken. Er is een streng verbod tegen magische kunsten. Maar bij hem kwam het als een gevolg van zijn heiligheid na jaren van studie van zowel oude als nieuwere kabbalistische geschriften."
Documenten uit 1559 wijzen uit dat Itschak handelde in onder meer peper en graan. Drie dagen voor zijn dood stopte Itschak met al zijn handelsactiviteiten en bracht zijn zaken op orde. Hij stierf op 5 augustus 1572 in Tsfat ten gevolge van de cholera epidemie. Hij had nauwelijks twee jaar les kunnen geven aan Chaim Vital.
Zijn graf, vlak naast dat van Cordovero, is nog steeds een pelgrimsoord op de begraafplaats van Tsfat. Op zijn sterfdag bezoeken tienduizenden Joden zijn graf. Vele gebruiken van Itschak werden door generaties Joden opgevolgd, zelfs als ze in tegenspraak waren met oudere gewoonten.
Zie ook: Chaim Vital, Knekelkoorts en Zimra.

TOP

Delen: