De Kabbalist: van A tot Z

Hollywood kan de trompetten alvast klaarleggen; scénes als deze zijn geschreven voor de film
– De Volkskrant

Een bijzonder clevere kruising tussen De Da Vinci Code, De Alchemist en Indiana Jones. Kimpen heeft heel goed begrepen dat je wijsheid moet combineren met alledaagsheid om je lezers in de ban te houden.
– De Standaard

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lea

Zie: Rachel

Lecha Dodi

Rabbi Schlomo HaLevi Alkabetz schreef en componeerde het lied Lecha Dodi in 1571. Halevi verwerkte de letters van zijn naam als eerste letters van de verzen. In 1900 berekende een musicoloog dat er op dat moment al 2000 melodieën op de tekst waren geschreven. Het lied wordt nu nog elke Sjabbat gezongen in bijna alle synagogen ter wereld ter verwelkoming van ‘de bruid’, de Sjabbat.
Zie ook: Schlomo Halevi.

Lilith

Betekent letterlijk "schreeuwende uil".
Volgens een andere versie van het scheppingsverhaal gaf God van alle dieren een paar aan de wereld. Adam, een twintigjarige jongeman, was jaloers en probeerde op zijn beurt met de vrouwtjes te paren maar vond daar geen bevrediging in. Hij klaagde bij God en smeekte om ook een vrouw te hebben. Toen creëerde God Lilith van ‘vuiligheid en bezinksel’ (en dus niet van stof zoals Adam). Uit hun vereniging kwam Tubal, de zuster van Kaïn, die samen met tal van andere vrouwelijke demonen nog steeds de wereld plaagt. Nadat Lilith Adam verlaten had (omdat ze niet onderop wilde liggen bij het vrijen) zond God drie engelen naar haar toe; Senoy, Sansenoy en Semangelof. Maar Lilith zei: "Hoe kan ik ooit naar Adam terugkeren na mijn verblijf hier in de Rode Zee?" Ze maakten de afspraak dat als er bij een pasgeboren kind een amulet zou hangen met de naam van de drie engelen, ze die kinderen zou sparen. In ruil daarvoor zou ze één van haar eigen kinderen vernietigen. Behalve pasgeboren kinderen belaagt Lilith ook alleenstaande mannen en veroorzaakt ‘natte dromen’.
Volgens een verhaal uit de Midrasj creëerde God na Lilith en vóór Eva nog een andere vrouw, ‘de eerste Eva’. Hij bouwde ze op uit beenderen, bloed, spieren en bedekte haar toen met huid en haar. Adam weigerde deze vrouw omdat hij ‘haar bloed en uitscheiding’ zag en ervan walgde. God nam ‘de eerste Eva’ weg maar niemand weet waar ze naar toe ging. Daarna pas schiep God Eva uit de rib van Adam terwijl hij sliep, sierde haar met 24 juwelen en maakte hem toen pas wakker. Adam was smoorverliefd.
Zie ook: Adam, Eva, Koningin van Sheba.

TOP

Delen: