Discussietips voor leeskringen

Geert Kimpen (1965) schreef na zijn internationale bestseller De Kabbalist, een tweede succesroman De geheime Newton. Met Rachel, of het mysterie van de liefde bestendigt Kimpen zijn schrijverschap.

Wat is sterker? Geloof of liefde?

Rachel

Rachel, of het mysterie van de liefde is een Praags liefdesverhaal, geïnspireerd op oude Joodse legenden. Verhalen vol diepe inzichten over het leven en de liefde, die zonder uitzondering gaan over wat mensen ten diepste drijft. Een dochter moet haar vader verraden, omdat hij teveel van haar houdt. Om zichzelf te vinden ontvlucht zij het ouderlijk huis en wordt ze in de armen gedreven van een man met duivelse bedoelingen. Een helse priester, die uit is op haar ziel en er alles voor over heeft om haar Joodse natuur te vernietigen. Alleen de overweldigende kracht van de liefde kan haar redden.

Een verhaal over het grootste mysterie van de menselijke natuur…. het vermogen om ondanks alles lief te hebben.

Ter discussie:

 1. Het motto van het boek is een vers uit de bijbel, uit Genesis. 'Zo komt het dat een man zijn vader en zijn moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht, dat zij volkomen één worden' Michael, de vader van Rachel, blijft zijn dochter als een kind zien, en kan haar niet loslaten.
  Hoe belangrijk vind jij het dat ouders hun kinderen los kunnen laten? Kun je voorbeelden geven om je mening te onderbouwen?
 2. In de kabbala gaat men er van uit dat twee zielsverwanten mensen zijn die dezelfde levensmissie delen.
  Kun je in de roman voorbeelden geven van figuren die eenzelfde levensmissie delen? Ken je zulke voorbeelden ook vanuit je eigen leven?
 3. Wanneer je het beroep van je man wilt veranderen, zegt Perle, de vrouw van rabbi Loew, in het boek, is een huwelijk gedoemd om te mislukken.
  Denk jij dat ook in deze tijd het beroep van één van de twee partners van belang is voor het welslagen van de relatie?
 4. Je hoort nog wel eens dat stelling dat twee geloven binnen een relatie tot problemen leidt. Er wordt immers gezegd: 'Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen.'
  Denk je dat dat in onze tijd ook nog speelt, of heeft een groeiende tolerantie voor andere denkbeelden daar een eind aan gemaakt?
 5. "Sommige mannen kunnen te lekker vrijen dat het egoïstisch is om ze voor jezelf te willen houden," zegt Rachel in het boek. Dat zijn mannen met wie je kan vrijen, maar geen relatie moet mee willen hebben…
  Rachel raakt hier aan de thema's 'egoïsme' en 'seksualiteit'. Hoe verhouden die zich volgens jou tot elkaar?
 6. "Een man is als het kolkende water van de rivier. Hij is onrustig. Hij wil de wereld ontdekken, stromen. En een vrouw is zijn oever. Zij geeft hem richting, damt hem in. Zij bundelt zijn kracht. Dat is de natuur van man en vrouw. Ze hebben elkaar nodig. Een rivier die niet ingedamd wordt, stroomt over, richt ravage aan, vernielt, en verliest uiteindelijk al zijn kracht. Maar ook een oever waarlangs geen water stroomt, verbrokkelt, valt uit elkaar."
  Dit is de visie van rabbi Loew. In hoeverre herken je wat hij zegt, in hoeverre ben je het juist niet eens met zijn uitspraak?
 7. Priester Thaddeus baseert zijn opmerkelijke theorieën in het boek op de apocriefe geschriften; teksten uit het vroegste Christendom die verbannen werden door de kerk.
  Geloof jij dat de bisschoppen goddelijk geïnspireerd waren toen ze een keuze maakten welke teksten ze wel en niet erkenden, voor opname in de bijbel? Is het terecht dat ze de andere teksten verboden?
 8. In de vroegste vormen van religieuze beleving was zowel het vrouwelijke als het seksuele een belangrijk onderdeel, dat gevierd werd.
  In hoeverre vind je dat deze elementen opnieuw een herkenbaar onderdeel zouden moeten worden van het moderne, religieuze leven?
 9. 10 Priester Thaddeus blijkt Ladislaus als kind misbruikt te hebben. Pedofilie komt de laatste tijd veel in de actualiteit, vaak in relatie tot de katholieke kerk.
  Kun je het gedrag van Thaddeus beter begrijpen vanuit de wetenschap dat hij als kind misbruikt is? Maakt dat ook dat je hem dat gedrag eerder vergeeft?
 10. 11 De kunstenaar Spranger gaat in het boek erg ver om zijn ultieme schilderij te kunnen maken van het lijden van Christus.
  Vind jij dat een kunstenaar eerst alles zelf moet meemaken om er kunst over te kunnen maken, of moet zijn verbeelding dit werk kunnen volbrengen?

Geert Kimpen geeft overal in het land de lezing "Het mysterie van de liefde". Raadpleeg de agenda.
Wilt u zelf een lezing met Geert Kimpen organiseren, neem dan contact op met www.sss.nl

Geert Kimpen

TOP

Delen: