Het Kamasutra Mysterie

Rachel,
Een verhaal over haar zoektocht naar liefde.
Hoe herkent ze haar zielsverwant?
Is het liefde of is het lust?
En is het mogelijk om van twee mensen tegelijkertijd te houden.
Rachel,
Op zoek naar de liefde
Vindt ze zichzelf.
En is bereid de prijs te betalen
Die het leven vraagt voor alles wat van waarde is.
- De derde roman van Geert Kimpen. Rachel, of het mysterie van de liefde

Dit verhaal, geschreven door Geert Kimpen, werd eerder gepubliceerd in het blad Koörddanser.

Kamasutra

De Kamasutra is geen plaatjesboek. Toch zou je geneigd zijn dit te denken wanneer je al die uitgaven ziet van het beroemde Indiase boek met kleurrijke afbeeldingen van strak voor zich uit kijkende koppels in de meest onmogelijke standjes. Om de 64 posities te kunnen beoefenen lijkt een vooropleiding bij het Russische Staatscircus een noodzaak. Maar die 64 beroemde standjes blijken slechts een overbelicht onderdeel te zijn van het boek. In oorsprong is de Kamasutra een lijvig boek in zeven delen, zonder plaatjes, Een boek dat in de 3de eeuw na Christus werd geschreven door een zekere Vatsyayana Mallananga die naar eigen zeggen het boek in "kuisheid en tijdens de diepste meditatie" geschreven heeft. De Kamasutra is gebaseerd op talrijke nog oudere boeken waaruit de auteur geput heeft en de titel kan vrij vertaald worden als "Tractaat (sutra) van het Verlangen (kama)".

De kannibalenclub

"Vrouwen waren toch niet slecht wanneer ze hun lust beleefden? Hij wilde de ontbrekende vrouw invullen. De vrouw die beminde en niet zondig was."
- Uit: Rachel, of het Mysterie van de Liefde

Wat deden ze?

Richard BurtonHet personage 'Ladislaus' in 'Rachel
, of het mysterie van de liefde'
is deels op Richard Burton geïnspireerd.

Ik ontdekte de raadselachtige geschiedenis van de Kamasutra tijdens mijn zoektocht voor de roman Rachel, of het Mysterie van de Liefde, die ik aan het schrijven ben. De reden dat de Kamasutra vooral beroemd is geworden als een boek met gekke standjes, hebben we te danken aan een excentrieke Victoriaanse Engelsman uit de 19de eeuw; Richard Burton, niet te verwarren met de acteur. Burton was een ontdekkingsreiziger die onder meer bekend werd omdat hij de oorsprong van de Nijl had ontdekt. Maar behalve in geografische ontdekkingen was hij nog veel meer geïnteresseerd in het liefdesleven van alle "inboorlingen" die hij op zijn reizen ontmoette. Burton was lid van het "Antropologisch Genootschap" van Londen, wat een chique naam was voor een select groepje welgestelde heren die met elkaar erotische en pornografische literatuur en prenten uitwisselden. Omdat er de strengste straffen stonden op het publiceren van dit soort materiaal, hadden ze een perfecte dekmantel gevonden in een genootschap dat het menselijk gedrag van uitheemse volkeren bestudeerde. Zelf noemden ze hun genootschap lachend "de kannibalenclub" en het huis waar ze bij elkaar kwamen "Aphrodisiopolis". Toen Burton op het spoor kwam van de Kamasutra, een boek dat in India al eeuwen in vergetelheid verkeerde, werd het zijn levenswerk om het boek te vinden en erg vrij te vertalen. Burton was natuurlijk met name geïnteresseerd in de 64 standjes en zo kwam het dat de Kamasutra synoniem werd voor het standjesboek.

Het drievoudige pad

"Maar u juffrouw, behoort het eerste pad toe. Het pad van Kama. Jeugdige mensen zoals u en ik moeten het pad van plezier bewandelen, het verlangen en de begeerte in ons leven navolgen. Het verlangen is één van de drie hoofddoelen van een mensenleven."
- - Uit: Rachel, of het Mysterie van de Liefde

Dharma - Janine AntulovDharma - Janine Antulov

En eigenlijk is dat bijzonder jammer. Nu ik de originele Kamasutra aan het bestuderen ben, verbaas ik me over de wijsheid van dit boek. De auteur ging er vanuit dat een mens in zijn leven een drievoudig pad heeft te lopen. Een mensenleven heeft drie doelen; dharma, artha en kama. Deze drie levensdoelen heeft God beschreven in een oerboek dat bestond uit honderdduizend hoofdstukken. Dit boek bestond uit drie delen. Het gedeelte over Dharma beschrijft het levenspad van de spiritualiteit, de levensbestemming in religieus en moreel opzicht. Het boek over Artha gaat over het wereldse pad, hoe een mens dingen neerzet in de wereld en daarin zijn kracht vindt. En het derde boek, Kama, ging over het plezier van de mens, hoe hij het verlangen en de begeerte in zijn leven kan bewerkstelligen. Het verlangen is dus één van de drie hoofddoelen van een mensenleven. De kamasutra is daarom een heilig boek dat inzoemt op dit derde pad en zowel op filosofische als praktische wijze een handleiding is om het sexuele leven van de mens te beschrijven. In zijn jeugd dient een mens het Artha pad te bewandelen. Hij moet kennis vergaren en zich een bestaan opbouwen. Daarna pas kan hij het Kama pad lopen, de weg van het plezier en het verlangen, een pad dat bij het jonge volwassen leven hoort. Pas op latere leeftijd is het tijd voor het Dharma pad, om verdieping te vinden en zich te wijden aan het spirituele. Een visie die gedeeld wordt door kabbalisten. Ook zij vinden dat een mens eerst een bestaan moet opbouwen, midden in het leven moet staan, moet werken. Daarna moet hij een gezin vormen. De vreugde maar ook de zorgen ervaren van het houden van iemand, van de liefde, van het grootbrengen van kinderen. En pas wanneer je het leven in zijn volheid bent aangegaan, is de tijd aangebroken om de aandacht te richten op het spirituele en verdieping te zoeken.

Een plaatjesboek

Rondreizende Devadasis

Hier in het westen hebben we eigenlijk altijd de weg van Artha het meest benadrukt. De kennis, het bezit, de macht. Dat is de reden waarom we op 18 de eeuwse portretten altijd voorname mannen en vrouwen zien afgebeeld met hun statussymbolen, met jachthonden, of paarden of wapens, of voor hun chique landhuis. Indiase edelmannen daarentegen uit de 18 de eeuw vonden het pad van de Kama belangrijker. Zij lieten zich schilderen terwijl ze op voorname wijze de liefde bedreven, om te laten zien hoe ze onderlegd waren in het pad van de begeerte, en dat is de reden waarom ze zo voornaam en trots kijken. Deze opmerkelijke staatsieportretten van de Indiase aristocratie die de liefde bedreven, werden uiteindelijk gecombineerd met een samengevatte tekst van de Kamasutra. Zo werd het boek uiteindelijk bekend; als 64 plaatjes van voorname Indiase edelmannen onderlegd in de kunst van de liefde.

Een Europese Kamasutra

Voor ons is het natuurlijk nauwelijks voorstelbaar dat we een dergelijk staatsportret zouden bewonderen van hare majesteit of premier Rutte. Want als zij poseren is het nog steeds op de Victoriaanse manier; voornaam, deftig en omringd door statussymbolen van macht. Hoe verfrissend zou het niet zijn onze leiders op onze bankbiljetten de liefde te zien bedrijven. Ons te herinneren aan het belang van het pad van Kama., het verlangen. Wie heeft er enig idee hoe de vrouw of kinderen van onze politici eruit zien? Ze worden afgeschermd en al het menselijke, het zinnelijke, hun verlangens en begeerten zijn voor ons onbekend. Fanatiek bewandelen ze het eenzijdige pad van Artha, van macht. Hoe anders en zoveel inspirerender is dan niet een leider als Obama. Hoe vaak laat hij zich niet zien, samen met zijn vrouw, zijn kinderen. We zien hem dansen, lachen, naar het theater gaan met zijn vrouw. Is een mens niet pas een volledig mens wanneer hij inderdaad dit drievoudig pad bewandelt. Wat een bestseller zou het niet zijn wanneer een uitgever een hedendaagse kamasutra publiceerde, met de volledige tekst, afgewisseld met 64 erotische portretten van Europa's belangrijkste leiders. Het zou het klimaat van zeuren en negativiteit radicaal omkeren in een zinderende opwinding van begeerte en verlangen. Het zou van dit ingedutte, oude continent, een werelddeel van hoop en glorie maken.

TOP

Delen: