De Geheime Newton van A tot Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ibn Hazim (994-1064)

Ibn Hazim was een Andalusische, Arabische filosoof, schrijver, historicus en theoloog. Hij schreef vele boeken over de interpretatie van de Islam, maar ook over de kunst van de liefde. Ibn Hazim wordt vaak geciteerd, zodat de frase "Ibn Hazim zei…" bijna spreekwoordelijk werd.
Men zei over hem: "De tong van Ibn Hazim is de tweelingbroer van het zwaard van al-Hajjaj." Hij interpreteerde de religieuze teksten op een grammaticale en rationele manier.

Isaac van Akko

Isaac van Akko was een kabbalist uit de 13de eeuw die, onder meer, de ouderdom van het universum berekende, en daarbij op een leeftijd kwam die aardig overeenkomt met hoe oud wetenschappers veronderstellen dat het universum is. Hij kwam namelijk uit op 15,3 miljard jaar. Volgens de wetenschap is het 13,7 miljard jaar.
Isaac van Akko kwam op de volgende manier tot zijn berekening.
In Sanhedrin 97a staat: "De wereld zal zes duizend jaar bestaan en in het zevenduizendste jaar vernietigd worden." Isaac van Akko nam als uitgangspunt dat de zes cycli van duizend jaar, voor de creatie van Adam, berekend moeten worden in goddelijke jaren in plaats van in menselijke jaren.
Uit vers 4 in Psalm 90 (Duizend jaren toch zijn in úw ogen als de dag van gisteren – voorbij! Een wake gelijk in de nacht.") Redeneerde van Akko dat 1 dag vanuit het standpunt van God, 1000 jaar was. Vervolgens vermenigvuldigde hij de 6000 jaren met 365 dagen. Eén Jaar van God zou dan 365 maal langer duren. De berekening 365 maal 1000 was snel gemaakt. Een goddelijke jaar bestond uit 365.000 mensenjaren. 
Uit Genesis analyseerde hij vervolgens dat de schepping tot stand was gekomen in zeven cycli van zevenduizend jaar. De eerste zes cycli, waren Goddelijke cycli, die hij vermenigvuldigde met zevenduizend Goddelijke jaren die ieder 365.000 mensenjaren duurden.
Zo kwam hij op 15 miljard en 330 miljoen jaren. Merkwaardig is dat de oude kabbalisten in een spirituele terminologie precies op dezelfde manier het ontstaan van het universum omschrijven; namelijk door een "spirituele" big bang.
Zie ook: Ein sof. Kabbala.

TOP

Delen: