De Geheime Newton van A tot Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zebedee

Zebedee was de echtgenoot van Salomé. Zebedee wil zeggen "gegeven aan iemand anders". Een theorie vertelt dat Jezus misschien zijn zonen heeft afgestaan aan Salomé en Zebedee.
Zie: Salomé.

 

Zohar

"Het boek der schittering" of ‘Pracht’. Eén van de wezenlijke boeken van de kabbala, toegeschreven aan Sjimon bar Jochaj.
Het is een commentaar op de Thora geschreven in het Aramees en Hebreeuws. Het bevat mystieke discussies over de natuur van God, het ontstaan en de structuur van het universum, de eigenschappen van zielen, zonde, berouw, verlossing, goed en kwaad enzovoort. Het grootste gedeelte van het boek zijn interpretaties van Bijbelpassages, korte gezegdes, langere homilieën of veelal knap samengestelde verslagen van hele series homilieën waarin Sjimon bar Jochaj en zijn vrienden en studenten de geheime betekenis van de woorden van de Heiligste Schrift interpreteren.
Het is een omvangrijk geschrift uit talloze boekdelen maar de wijzen beschouwen het desondanks als een geconcentreerd distillaat van oneindige wijsheid. Het boek werd volgens de kabbalisten geopenbaard aan Sjimon bar Jochaj en zijn zoon in de tweede eeuw na christus. Zij moesten toen noodgedwongen, op de vlucht voor de Romeinen, een aantal jaren in een grot doorbrengen. In deze grot kreeg Sjimon tweemaal daags bezoek van de profeet Elia die hem onderwees. Het boek bestaat uit drie delen;
Idra Rabba (grote verzameling), een esoterische uitleg over de Thora. 
Sifra di-Tzenuta (boek van het versluierde mysterie) dat het scheppingsproces behandelt.
Sitrei Torah (geheimen van de Thora) over de namen van god en de kracht die ze herbergen.
Idra Zutra (kleinere verzameling) onthullingen op de sterfdag van Sjimon
Ra’ya Mehemna (trouwe herder) kosmische voorschriften
Midrasj Ne’elam (verborgen uiteenzetting) over numerologie
Zohar Hadasj (nieuwe Zohar) commentaar op de vijf boekrollen van de Thora
Tikunei Zohar (verbeteringen van de Zohar) onder meer over het Aquarius tijdperk
Tosefta (aanvullingen) supplementen over de Sefirot.
Het boek bleef in eerste instantie bijna tien eeuwen verborgen tot het in handen kwam van de kabbalist Moses de Leon in de dertiende eeuw.
Door het openbaren van de Zohar werd Spanje het centrum van de bestudering van de kabbala. Sommige menen dat het boek kan toegeschreven worden aan Mozes de Léon die het boek rond 1280 zou geschreven hebben.
De fakkel werd twee eeuwen later overgenomen door Itschak Luria in Tsfat.  Zijn uitleg en commentaar, door Chaim Vital neergeschreven, maakte de Zohar toegankelijk voor de hele mensheid. De Zohar werd voor het eerst gedrukt in 1558 (toen Chaim vijftien jaar oud was) in Mantua, Italië. Voorafgaand waren er heftige discussies geweest of dit boek met de onthulling van zulke grote mysteriën wel gedrukt mocht worden. Het was rabbi Isaac de Lattes die uiteindelijk de positieve doorslag gaf. De Zohar was voor het eerst voor iedereen bereikbaar en niet alleen voor diegenen die zich een kopie van het manuscript konden veroorloven.
Zie ook Luria, Kabbala, De Kabbalist.

Zwaartekracht

De zwaartekracht (ook wel gravitatie genoemd) is de aantrekkende kracht die twee massa’s op elkaar uitoefenen. Ze werkt zowel op kleine als grote afstand. Het is de kracht die ervoor zorgt dat een appel van de boom op aarde valt en tegelijkertijd dat de maan in een baan om de aarde cirkelt.
Isaac Newton was de eerste die de zwaartekracht in de kosmologie heeft ingezien. Newton verklaarde met de zwaartekracht de banen van planeten maar ook de getijdenwerking. Zijn gravitatiewet, gepubliceerd in de Principia in 1687 luidt:
   
Zie ook: Principia. Bewegingswetten.

TOP

Delen: