De Geheime Newton van A tot Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Walter, Lucy (1630-1658)

Lucy Walter was afkomstig uit Wales.
Ze was één van de eerste minnaressen van Koning Charles waarmee hij in ballingschap samenleefde in Den Haag. Hun relatie duurde tot ongeveer 1651. Zij baarde zijn eerste zoon, James Scott, die later de troon van zijn vader zou opeisen. Maar zijn vader weigerde hem te erkennen als troonsopvolger.
Lucy Walter had een slechte reputatie waardoor het niet helemaal zeker is dat Scott daadwerkelijk de zoon van Charles was. Koning Jacobus suggereerde dat een andere minnaar van Lucy de vader was van Scott. Lang deden de geruchten de ronde dat Lucy en Charles in het geheim getrouwd waren in Luik. Dit huwelijk zou legitimiteit hebben gegeven aan de trooneis van Scott.
Koning Charles trouwde met Catherine van Braganza toen Lucy Walter reeds overleden was. Maar dit huwelijk bleef kinderloos.
Lucy stierf in armoede in Parijs.
Zie ook: Charles. Scott, James.

Wapenschild van Newton

Nadat Newton ridder was geworden, liet hij een wapenschild ontwerpen, dat boven de deur van de boerderij in Woolsthorpe werd geplaatst. Het stelt een schedel voor met gekruiste beenderen. Dit is een belangrijk vrijmetselaarssymbool voor hergeboorte en verwijst ook naar de kabbalistische levensboom, waarin het symbool staat voor de poorten naar hogere kennis die alleen bereikt kunnen worden door een spirituele dood en hergeboorte.
Zie ook: Riddering van Newton. Vrijmetselarij.

Westminster Abbey

Westminster Abbey is een gotische kerk in Londen waar traditioneel de kroningen en begrafenissen van de Britse vorstenhuizen plaatsvinden.
Oorspronkelijk was het een abdij die ingewijd werd in 1065.
In 1579 viel de kerk onder de verantwoordelijkheid van de vorst. Er werd een school in gevestigd die tot in de 19de eeuw een bijna even grote reputatie genoot als Oxford en Cambridge.
De kerk werd ook beroemd door de talrijke graven, niet alleen van koningen, maar ook van schrijvers, wetenschappers en kunstenaars. Isaac Newton ligt begraven in Westminster Abbey.
Zie ook: Grafmonument van Newton.

Wet der trillingen

De Wet der trillingen is één van de zeven hermetische principes. De wet stelt dat niets in rust is, maar dat alles in de wereld vibreert en trilt.
De verschillende manifestaties van materie, energie en geest zijn niet meer dan verschillende stadia van de "trillingsgraad". Hoe hoger de trilling, hoe verfijnder het bewustzijn. De trillingen hebben zo’n hoge snelheid dat ze voor de menselijke waarneming in stilstand lijken. Er zijn miljoenen varianten van trilling, van hele kleine, zoals elektronen en protonen, tot de trillingen van hemellichamen.
Hermetische meesters probeerden hun trillingsgetal te beïnvloeden en te verhogen. Eén van de hermetische schrijvers zei: "Wie de wet van de trillingen begrijpt, heeft de scepter van de macht".
Bron: The Kybalion, A study of Hermetic Philosophy of Ancient Egypt and Greece. Door Three Initiates.

Wet op valsemunterij

De Wet op valsemunterij was een oude wet uit de regering van Henry IV die alchemisten die goud en zilver maakten vogelvrij verklaarde.
Robert Boyle wilde dat deze wet afgeschaft werd, wellicht om niet het gevaar te lopen dat hij als alchemist gearresteerd zou worden. Boyle lobbyde bij Newton, die toen parlementslid was, om deze wet te laten afschaffen. Hij schreef hierover in een brief aan Locke, na de dood van Boyle, "het recept van Boyle dat je me bezorgd hebt, is dat wat Boyle me beloofde toen hij me vroeg de Wet op Valsemunterij te laten afschaffen door het parlement". 
Newton zorgde er mede voor dat de wet werd afgeschaft. Maar toen hij later Muntmeester werd stelde hij nieuwe, nog strengere, wetten op die valsemunterij weer verboden.
Zie ook: Boyle. Munt. Chaloner.

Whigs

De Whigs, als politieke beweging, laten voor het eerst van zich horen rond 1678 bij de "uitsluitingswet", die ervoor moest zorgen dat Jacobus, de katholieke broer van Charles II, niet op de troon zou komen.
Het woord Whig komt van het Schotse woord Whiggamor dat ruiter of vee betekent.
Zie ook: Thories.

 

 

Whitehall

Whitehall is nu de naam van een straat in Londen (tussen Trafalgar Square en Westminster Abbey).
De naam Whitehall verwijst naar het vroegere Paleis van Whitehall.  Het enige dat van dit paleis nog overblijft is The Banqueting House, gebouwd in 1622 door Inigo Jones. Het is de plek waar de vader van Charles, koning James, werd onthoofd.
Whitehall was het paleis waar koning Charles woonde.

Willem van Oranje (1650-1702)

Willem van Oranje was stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Later werd hij koning van Engeland, Schotland en Ierland.
Hij was getrouwd met Mary Stuart, de oudste dochter van koning Jacobus. Maar toen zijn vader een zoon kreeg, leek haar kans verkeken hem op te volgen.
Willem van Oranje verdreef zijn schoonvader in de "Glorieuze Revolutie". Hij trok met een leger van 14.000 Nederlanders en 7000 buitenlanders van Hellevoetsluis naar Engeland.  Deze revolutie werd gesponsord door de Paus van Rome wat vrij opmerkelijk was omdat de paus hiermee geld gaf aan een protestant om een katholieke koning van de troon te verdrijven. Deze sponsering werd recentelijk ontdekt door de schrijvers Monaldi & Sorti en uitgebreid beschreven in hun roman Imprimatur.
Willem werd de nieuwe koning van Engeland. Eén van de eerste personen die hij op audiëntie ontving na zijn troonsbestijging was Isaac Newton (die toen zetelde in het overgangsparlement) en met wie hij vermoedelijk zijn visie op Engelands economische problemen besprak.  Willem introduceerde mede het Nederlands banksysteem in Engeland. Enkele jaren later benoemde hij Newton tot Bewaarder van de Engelse Munt en maakte hem verantwoordelijk voor de hermunting van Engeland. Hiervoor kreeg Newton het grootste alchemistische laboratorium aller tijden ter zijner beschikking; de Tower van Londen.
Willem van Oranje stierf in 1702 aan een longontsteking na een ongelukkige val van zijn paard. Hij werd begraven in Westminster Abbey.  Hij werd opgevolgd door Koningin Anne.
Zie ook: Mary. Koningin Anne. Munt.

Woolsthorpe

Woolsthorpe in Lincolnshire is het dorp waar Isaac Newton in 1642 werd geboren op een herenboerderij die haar inkomsten vooral haalde uit schapen. In Woolsthorpe legde hij de grondslagen voor zijn belangrijkste theorieën, toen hij in 1665-1666 de universiteit moest verlaten vanwege de pest. De boerderij is volledig in tact gebleven en is tegenwoordig een museum. In de stallen worden de wetenschappelijke theorieën van Newton aanschouwelijk gemaakt voor kinderen.
Voor meer informatie, zie: http://www.nationaltrust.org.uk
Zie ook: Hannah. Wapenschild van Newton.

Wren, Christopher (1632-1723)

Christopher Wren studeerde medicijnen in Oxford. Hij deed proeven op honden waarvan de bevindingen gepubliceerd werden door Robert Boyle. Zijn proeven leidden tot de ontwikkeling van de bloedtransfusie! Maar Wren’s interesse was ruimer. Hij hield zich bezig met astronomie, lenzen, cijfers, militaire uitvindingen, een weefmachine, een weerklok, ontwikkelde muziekinstrumenten, waterpompen en zelfs een spreekmachine. Maar het meest was hij gefascineerd door astronomie. In 1657 werd hij hoogleraar astronomie aan het Gresham College in Londen. Daar sloot hij zich aan bij het Onzichtbare College.
Na een lezing die hij gaf over astronomie werd besloten tot de oprichting van het Koninklijk Genootschap. Het Koninklijk Genootschap werd soms "Het Huis van Salomon" genoemd wat een duidelijke referentie was naar de vrijmetselaars en rozenkruisers. Ondanks dat hij medeoprichter was van het Koninklijk Genootschap richtte hij daarnaast een andere geheime filosofische club op. De "Zaterdag Club" die in het geheim bij elkaar kwam. Wren was in 1681 en 1682 de voorzitter van het Koninklijk Genootschap.
Volgens John Aubrey (een oprichter van het Koninklijk Genootschap en zelf vrijmetselaar) werd Christopher Wren al in 1663 vrijmetselaar. Hij zou de oprichter en grootmeester zijn van de eerste loges in Londen maar toen deze in verval kwamen kregen ze een nieuw leven in 1717, met als bezielende achtergrondfiguren Desaguliers en Newton.
In 1663 kreeg Wren zijn eerste opdracht als architect om een kapel te ontwerpen in Cambridge. Daarna ontwierp hij een theater in Oxford. Toen hij werd aangezocht om St Pauls te renoveren maakte hij een studiereis naar Frankrijk en bezocht onder meer Versailles. Een week na zijn terugkomst stond Londen in brand. De grote brand van Londen verwoestte niet alleen de oude St Pauls, maar ook nog 88 andere kerken, 44 hallen, en 13.200 huizen. Tezamen met 4 andere architecten maakte hij een plan om Londen her te bouwen. Zijn plan was geïnspireerd op de kabbalistische Levensboom.
Wren werd aangeduid als de stadsarchitect die Londen zou herbouwen tot een Nieuwe Jeruzalem. Het was een enorm werk waarin Robert Hooke zijn voornaamste assistent en collega werd. Slechts zes kerken werden integraal door Wren zelf ontworpen.
Zijn voornaamste project was de herbouw van St Pauls Kathedraal. Zijn ontwerp met de ronde koepel werd in eerste instantie lelijk gevonden en afgewezen door de geestelijken. Rond 1700 begon Wren zijn greep op de grote werken te verliezen. Hij werd weg gewerkt door een jonge architect, William Benson, die Wren beschuldigde van traag werken. Benson werd overigens al na een jaar zelf ontslagen vanwege corruptie maar Wren werd niet terug gevraagd. Op 26 oktober 1708 plaatste zijn zoon de laatste steen in de koepel, onder het toeziend oog van Wren die toen 76 was.
In St Paul’s kathedraal ligt een tegel onder de grote koepel waarop staat "Lezer als u zoekt naar het grafmonument van Christopher, kijk rondom u."
Zie ook: Hooke, Robert. Nieuw Jeruzalem. Kabbalistische levensboom. Vrijmetselarij. Onzichtbare College.

TOP

Delen: